الو یابانجی خدمتی نوین در ترکیه

الو يابانجي يك سيستم اطلاع رساني بر اساس نيازهای جامعه ي توريستي تركيه